Visie

Cohesie is een bureau voor professionele begeleiding voor en door professionals.
Steeds meer wordt onderkend dat begeleiding van mensen die met mensen werken van wezenlijk belang is voor de kwaliteit van het werk.
Begeleidingskunde is dan ook een vak wat sterk in ontwikkeling is en vele vormen kent. Dit kan in vele vormen plaatsvinden. Coaching, supervisie, video-interactiebegeleiding, intervisie etc. Ieder met zijn specifieke uitgangspunten maar ook met vele raakvlakken. Allen vallen onder de paraplu van begeleidingskunde.

En dat is wat Cohesie u biedt.

Begeleiding van professionals in de uitvoering van hun werk maar met de nodige aandacht voor persoonlijke competenties. Een vrijplaats om even een pas op de plaats te maken, een moment van reflectie in de hectiek van het werk.
Onderzoeken waar je krachten en aandachtspunten liggen. Hoe je verder te ontwikkelen.
Wat Cohesie onderscheidend maakt is aandacht voor basiscommunicatie en de mogelijkheid te werken met video-interactie.
Uitgangspunt bij alle begeleidingsvormen is dat ieder deel van het geheel is. Of dit nu een organisatie of een privé-domein betreft. Op micro-, meso- en macroniveau. Het draagt allemaal bij aan een zo optimaal mogelijk functioneren.